Cele towarzystwa

Celem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego jest umocnienie kulturoznawstwa jako dyscypliny badawczej i wykonywanego zawodu oraz aktywna współpraca z instytucjami badawczymi i edukacyjnymi w zakresie wszelkich programów dotyczących kultury.

^

projektowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych nad kulturą,

^

upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o kulturze,

^

promocja kultury polskiej i wiedzy o niej,

^

prowadzenie działań w zakresie edukacji kulturalnej.

Towarzystwo jest powołane i gotowe do:

^

wypowiadania się na temat stanu, potrzeb i perspektyw wiedzy o kulturze,

^

opracowywania ekspertyz i opinii na temat stanu kultury,

^

podejmowania zadań w zakresie doradztwa w sprawach życia kulturalnego.

Towarzystwo ma dziewięć oddziałów regionalnych (w Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Białymstoku, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie), w których zrzesza humanistów prowadzących działalność naukową lub popularyzatorską w dziedzinie nauk o kulturze.

Aktualności

Książki

wydane pod patronatem PTK

W poszukiwaniu raju

W poszukiwaniu raju

Ogarniający nas dzisiaj pesymizm mocniej niż kiedykolwiek każe nam, zaniepokojonym o przyszłość, pytać o raj. Jean Delumeau prowadzi nas w jego stronę drogą od „ogrodu rozkoszy” po „szczęście wieczne” przez nigdy niegasnące oczekiwanie na „tysiąc lat pokoju na ziemi”. Autor chce być blisko czytelnika, jego książka to zaproszenie do rozmowy.

Ocalać. Zofia Rydet a fotografia wernakularna

Ocalać. Zofia Rydet a fotografia wernakularna

Prezentowana książka jest o fotografii w ruchu – powielanej, dystrybuowanej, oglądanej, przekazywanej z rąk do rąk i eksponowanej – oraz o związanej z fotografią pamięci indywidualnej i zbiorowej.

Czasopisma

I Zjazd PTK

2019

II Zjazd PTK

2013

III Zjazd PTK

2017

IV Zjazd PTK

2021