Zasady członkostwa

w Polskim Towarzystwie Kulturoznawczym

Działamy od 2002 roku

Członkiem PTK może zostać każda osoba, której działalność naukowa i edukacyjna zgodna jest ze Statutem PTK. Podstawą zapisu jest wypełniona deklaracja członkowska zatwierdzona przez dwóch członków wprowadzających. Wypełnione deklaracje proszę przesyłać na adres Towarzystwa.

dane kontaktowe

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

nr KRS: 0000136461
NIP: 525-24-09-033
REGON: 141110015

 

numer konta

44 1240 4650 1111 0000 5158 0869

Bank Pekao SA, Oddz. w Krakowie
Rynek Główny 47, 30-960 Kraków

częste pytania

Informacje dotyczące składek

Jaka jest wysokość składki?

Minimalna wysokość składki rocznej wynosi:

  • 80 zł dla samodzielnych pracowników naukowych;
  • 50 zł dla adiunktów;
  • 30 zł dla doktorantów i pozostałych osób.

Do kiedy trzeba wpłacić składkę?

Wpłaty należy dokonać do 31 marca każdego roku, a potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres sekretarz.i.skarbnikptk@gmail.com

Jak opisać przelew?

W rubryce “tytułem” przelewu (bankowego lub pocztowego) należy wpisać:

  • imię i nazwisko;
  • oddział terenowy (lub miasto);
  • informację, że przelew dotyczy składki członkowskiej za dany rok.

Jaki jest numer konta?

Bank Pekao SA, Oddz. w Krakowie
Rynek Główny 47, 30-960 Kraków
nr konta: 44 1240 4650 1111 0000 5158 0869