Oddziały terenowe

Aby utworzyć oddział Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, należy złożyć do Zarządu PTK pismo w sprawie utworzenia Oddziału Terenowego.

oddziały terenowe

Oddział Toruński
Oddział Poznański
Oddział Łódzki
Oddział Warszawski
Oddział Białostocki

Oddział Wrocławski
Oddział Katowicki
Oddział Krakowski
Oddział Lubelski
Oddział Rzeszowski