dane kontaktowe

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
ul. Szewska 50/51, pok. 6 (Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii)
50-139 Wrocław

e-mail: zarzad@kulturoznawstwo.org.pl

 nr KRS: 0000136461
NIP: 525-24-09-033
REGON: 141110015

Bank Pekao SA, I Oddział w Katowicach
ul. Chorzowska 1, 40-121 Katowice
nr konta: 44 1240 4650 1111 0000 5158 0869

12 + 15 =

Prezes

dr hab. prof. UJ Tomasz Majewski

Uniwersytet Jagielloński
Katedra Antropologii Literatury Badań Kulturowych
ul. Grodzka 64, p. 311
31-004 Kraków

e-mail: prezes.ptk@gmail.com

Sekretarz

dr Dominik Porczyński

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Nauk Socjologicznych
Al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

e-mail: sekretarz.i.skarbnikptk@gmail.com

częste pytania

Informacje dotyczące składek

Jaki jest numer konta?

Bank Pekao SA, Oddz. w Krakowie
Rynek Główny 47, 30-960 Kraków
nr konta: 44 1240 4650 1111 0000 5158 0869

Jaka jest wysokość składki?

Minimalna wysokość składki rocznej wynosi:

  • 80 zł dla samodzielnych pracowników naukowych;
  • 50 zł dla adiunktów;
  • 30 zł dla doktorantów i pozostałych osób.

Do kiedy trzeba wpłacić składkę?

Wpłaty należy dokonać do 31 marca każdego roku.

Jak opisać przelew?

W rubryce “tytułem” przelewu (bankowego lub pocztowego) należy wpisać:

  • imię i nazwisko;
  • oddział terenowy (lub miasto);
  • informację, że przelew dotyczy składki członkowskiej za dany rok.