Zarząd

Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

Działamy od 2002 roku

Zarząd aktualny

Prezydium Zarządu Głównego

dr hab. Tomasz Majewski, prof. UJ, Prezes

dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska, prof UWr, Wiceprezes

dr hab. Marianna Michałowska, prof UAM, Wiceprezes

dr hab. Anna Gomóła, prof. UŚ, Skarbnik

dr hab. Magdalena Barbaruk, prof. UWr., Zastępca Skarbnika

dr Dominik Porczyński, Sekretarz Generalny

dr Marta Raczek-Karcz, Zastępca Sekretarza Generalnego

Rada Programowa

dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK

dr hab. Krzysztof Łukasiewicz, prof. UWr

dr hab. Krzysztof Moraczewski, prof. UAM

dr hab. Marek Pacukiewicz, prof. UŚ

Członkowie Zarządu Głównego

dr hab. Agnieszka Rejniak-Majewska, prof. UŁ

dr Radosław Bomba, prof. UMCS

dr Adam Pisarek

dr Karolina Wierel

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB

dr Marcelina Jakimowicz

dr Maciej Kijko

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

dr hab. Alicja Kisielewska, prof. UwB

dr hab. Dorota Fox, prof. UŚ

dr Agata Rybińska

Zarząd 2017-2021

dr hab. prof. UJ Tomasz Majewski, Prezes

dr hab. prof. UAM Agata Skórzyńska, Wiceprezes

dr hab. Mirosław Filiciak, prof. SWPS Wiceprezes

dr Dominik Porczyński, Sekretarz

dr hab. prof. UŚ Anna Gomóła, Skarbnik

dr hab. prof. UAM Marianna Michałowska, Członek Rady Programowej

dr hab. prof. UAM Krzysztof Moraczewski, Członek Rady Programowej

dr hab. prof. UWr Izolda Topp-Wójtowicz, Członek Rady Programowej

dr hab. prof. UwB Alicja Kisielewska

dr hab. prof. UJ Anna Nacher

dr hab. prof UJ Małgorzata Radkiewicz

dr hab. Włodzimierz Pessel

dr hab. prof. UŚ Marek Pacukiewicz

dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska

Sąd koleżeński: dr hab. Dorota Fox, dr Magdalena Kamińska,dr hab. Andrzej Kisielewski

komisja rewizyjna: dr hab. Karina Banaszkiewicz, prof. dr hab. Katarzyna Citko, dr hab. Krzysztof Łukasiewicz

Zarząd 2014-2017

Prof. dr hab. Ewa Kosowska, Prezes

Dr hab. Małgorzata Radkiewicz, Wiceprezes

Dr hab. Tomasz Majewski, Wiceprezes

Dr hab. Marianna Michałowska, Sekretarz

Prof. dr hab. Krzysztof Loska, Skarbnik

Prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź, Członek Rady Programowej

Dr hab. Alicja Kisielewska, Członek Rady Programowej

Dr hab. Renata Tańczuk, Członek Rady Programowej

Dr hab. Anna Gomóła

Dr Blanka Brzozowska

Dr hab. Anna Nacher

Dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska

Dr Agata Skórzyńska

Dr hab. Izolda Topp-Wójtowicz

Zarząd 2009-2013

Prof. dr hab. Stefan Bednarek, Prezes

Prof. dr hab. Ewa Kosowska, Wiceprezes

Dr hab. Alicja Kisielewska, Wiceprezes

Dr Włodzimierz Pessel, Sekretarz

Dr hab. Krzysztof Loska, Skarbnik

Prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź, Członek Rady Programowej

Prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, Członek Rady Programowej

Dr Tomasz Majewski, Członek Rady Programowej

Prof. dr hab. Ewa Rewers

Dr Izolda Topp-Wójtowicz

Dr Krzysztof Łukasiewicz

Dr Radosław Filip Muniak

Dr Jakub Zajdel