Publikacja: mar 2, 2023
Stulecie wydania „Argonautów Zachodniego Pacyfiku” i „Wstępu do socjologii”
Spotkanie poświęcone stuleciu "Argonautów zachodniego Pacyfiku" i "Wstępu do socjologii"

„Dwa na słońcach swych przeciwnych – Bogi”? Przywołanie tego cytatu z Beniowskiego Juliusza Słowackiego przy porównawczej charakterystyce koncepcji Bronisława Malinowskiego i Floriana Znanieckiego daje się uzasadnić nie tylko młodopolskim okresem kształtowania się ich osobowości i umysłowości. Autor Naukowej teorii kultury (1944) i autor Nauk o kulturze (1952) zyskali porównywalną rangę w ojczystym i światowym obiegu akademickim. Podobieństwa i zbieżności oraz różnice i odmienności w ich biografiach, wyborach życiowych, w przebiegu kariery, intelektualnych inspiracjach, w punktach wyjściowych i docelowych dopominają się o pełniejsze oświetlenie.

W roku 1922 Malinowski wydał przełomowe w dziejach antropologii kultury dzieło Argonauci zachodniego Pacyfiku, w tym sam czasie Znaniecki opublikował niezmiernie ważny Wstęp do socjologii. To coś więcej niż przypadek. Wypływają z tego impulsy do nieco bliższej, choć wciąż wstępnej, porównawczej analizy i interpretacji poglądów obu tych klasyków i mistrzów dwudziestowiecznej myśli o kulturze.

Gościem specjalnym będzie Grażyna Kubica-Heller (UJ), a moderatorem spotkania Krzysztof Łukasiewicz (UWr.)

Spotkanie odbędzie się 22 marca 2023 r. o godz. 18:00

Osoby chętne mogą wziąć udział w spotkania za pośrednictwem platformy MS Teams:

Link do spotkania
Dane dostępowe:

Identyfikator spotkania (Meeting ID): 314 769 369 353

Kod dostępu: KDVVcb