Publikacja: wrz 9, 2023
„Kultura Współczesna” 1/2024. Nabór tekstów
"Kultura Współczesna" 1/2024. Asymetrie wiedzy: kulturoznawstwo / literaturoznawstwo. Nabór tekstów

Koncepcja numeru wiąże się z analizą niejednorodnej historycznie i obszarowo genezy kulturoznawstwa, które krzyżuje się i wyłania m.in. z pola badań nad literaturą. Osobnym wątkiem jest rekonstruowanie tradycji protokulturoznawczych obecnych w polskiej humanistyce lat dwudziestych – sześćdziesiątych XX wieku, które stanowią rezerwuar niewyzyskanych kategorii i konceptualizacji. Zapraszamy do ponownego namysłu nad refleksją naukową takich postaci, jak: Stefania Skwarczyńska, Stefan Żółkiewski, Dawid Hopensztand, Konstanty Troczyński, Stanisław Brzozowski (i zapewne wielu innych) – oraz próby usytuowania ich jako uczestników nowoczesnej debaty, której sami jesteśmy częścią.

Teksty (ok. 40 tys. znaków, z abstraktem, bibliografią i słowami kluczowymi) można nadsyłać pod adres kwartalnik@nck.pl. Więcej na stronie: https://bit.ly/cfp-asymetrie-wiedzy

Nabór trwa do 29 września 2023.