Publikacja: sie 8, 2023
Konferencja „O kulturze i jej teorii dziś” – nabór referatów
Konferencja "O kulturze i jej teorii dziś" - Organizator: Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego - Miejsce: Uniwersytet Wrocławski - Termin: 23-24.11.2023 - Termin nadsyłania abstraktów: 15.10.2023

Pragniemy podjąć problematykę, która uległa przekształceniu, a może nawet swoistemu wyparciu we współczesnej humanistyce. Tytuł naszego naukowego przedsięwzięcia brzmi prowokacyjnie wobec przemian sposobu jej uprawiania oraz ekspansji różnego rodzaju cultural turns i cultural studies.

Kultura i możliwość teoretyzowania o niej mogą być rozpatrywane dzisiaj w perspektywie nieesencjalistycznych ontologii. Mnożące się projekty ontologii: materialnej, egzystencjalnej, relacyjnej etc. z jednej strony, a z drugiej – kulturowy status samych kategorii ontologicznych stanowią wyzwanie i szansę w poszukiwaniu współczesnej formuły refleksji o kulturze. Nakazują ponadto zastanowić się nad aktualnością stosowanych w niej pojęć lub ich rekonfiguracją. Łączy się to z kwestią poznawczych i pozapoznawczych funkcji oraz znaczenia teorii, w tym z odpowiedzialnością oraz zaangażowaniem teoretyka kultury.

Do udziału w konferencji zapraszamy zatem wszystkich, dla których ważny jest spór o istnienie kultury, i tych, którzy zastanawiają się nad następstwami indygenizacji wiedzy. Zachęcamy zainteresowanych klasycznymi dla kulturoznawstwa ontologiami lub komentarzami do takich ujęć ontologii kultury, które z różnych powodów uległy bądź zapomnieniu, bądź niesłusznemu zlekceważeniu. Widzimy również miejsce dla referatów dotyczących koncepcji bezpośrednio o kulturze nietraktujących, kształtujących jednak pytanie o jej status. Podobnie zainteresowani jesteśmy tymi badaniami przejawowej sfery kultury, których podstawy wymagają i prowokują do namysłu nad sposobami jej istnienia, strukturą, warstwami i właściwościami.

W naszych debatach nie powinno również zabraknąć analiz oraz interpretacji tak splotów czy współdziałań refleksji o sztuce i teorii kultury, jak i  rozważań o wizualizacji danych kulturalnych oraz wizualnej retoryce kultury.

Konferencja odbędzie w dniach 23–24.XI.2023 we Wrocławiu, propozycje tematu referatu (wraz z krótkim abstraktem) prosimy przesyłać do 15.X.2023 na następujący adres:

krzysztof.lukasiewicz@uwr.edu.pl

Opłata za imprezę wynosi 500 zł. Szczegółowe informacje podane zostaną po przyjęciu zgłoszenia. Materiały pokonferencyjne będę publikowane w „Pracach Kulturoznawczych” lub jako osobne dzieło zbiorowe.

Strona organizatora