Publikacja: maj 4, 2023
Spotkanie z prof. Dariuszem Czają
Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego zapraszają na wykład prof. Dariusza Czaji "Kapelusz Vermeera. Objawienie malarstwa".

„Kapelusz Vermeera. Objawienie Malarstwa”

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego zapraszają na spotkanie z prof. Dariuszem Czają pt. „Kapelusz Vermeera. Objawienie malarstwa”.

„Według wiarygodnych źródeł, Johannes Vermeer posiadał kilka kapeluszów. Pośrednim dowodem – kilka z jego płócien. Jednak kapelusz, o którym będę mówił nie służy do noszenia, ale do  p a t r z e n i a.  Jest bowiem kapeluszem namalowanym, a to zmienia wszystko. Mój punkt widzenia na malarstwo wielkiego Holendra nie jest historyczno-sztuczny, ani nawet antropologiczny. Wychodzi raczej z przestrzeni hermeneutyki. Pytam więc nie tylko:   

c o  znaczą jego obrazy, ale  j a k  znaczą. Co do nas „mówią” i o czym jest ta „mowa”? Jak rozumieć to szczególne brzmienie ciszy wydobywające się z jego obrazów? Inaczej mówiąc: jak to, co  z o b a c z o n e transformuje się w to, co   w i d z i a l n e  i co to mówi (o ile mówi) o istocie malarstwa”. 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 9 maja, o godz. 18.30, w sali 208, ul. Szewska 36 (budynek Instytutu Historii Sztuki UWr.). Wstęp wolny.