IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

PRZYSZŁOŚCI KULTURY Genealogie, imaginaria, działania W latach 90. XX wieku pojawiła się idea „kultury bezpośredniości” wyrażająca doświadczenie „rozszerzonej teraźniejszości”, której totalność pojmowano jako rezultat obcowania z rzeczywistością gwałtownych zmian i...