Walne Zgromadzenie Delegatów

Szanowni Państwo! 11 grudnia 2021 odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. W trakcie zebrania dokonamy m.in. podsumowania czteroletniej kadencji Zarządu, poddamy dyskusji zmiany w Statucie oraz wybierzemy...