Walne Zgromadzenie Delegatów

Szanowni Państwo! 11 grudnia 2021 odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. W trakcie zebrania dokonamy m.in. podsumowania czteroletniej kadencji Zarządu, poddamy dyskusji zmiany w Statucie oraz wybierzemy nowe Władze. Zebranie...

Zmarła prof. UWr dr hab. Dorota Wolska

  Z największym żalem przyjmujemy wiadomość o śmierci prof. UWr dr hab. Doroty Wolskiej z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletniej członkini Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Komitetu Nauk o Kulturze...