Relacja z Kongresu Polskiego Kulturoznawstwa

KONGRES KULTUROZNAWSTWA POLSKIEGO W dniach 16-17 lutego 2018 roku na Uniwersytecie Wrocławskim odbył się Kongres Polskiego Kulturoznawstwa współorganizowany przez Instytut Kulturoznawstwa UWr oraz Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, w którym udział wzięło około stu...

Zmiana numeru subkont PTK

Szanowni Państwo, W związku z różnymi działaniami organizacyjnymi PTK korzystało dotychczas z kilku kont bankowych. Obecnie jesteśmy posiadaczami wyłącznie rachunku o numerze: 44 1240 4650 1111 0000 5158 0869.