Konferencja „Muzyka i moralność”

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Estetyki i Filozofii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Laboratorium Myśli Muzycznej zapraszają na seminarium filozoficzne...