Publikacja: paź 13, 2017
Stanowisko Prezydium Komitetu Nauk o Kulturze PAN ws. projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 16 września 2017 roku
Zamieszczamy list sygnowany przez prof. dr. hab. Eugeniusza Wilka, przewodniczącego KNoK PAN.

Otrzymaliśmy kolejny głos poparcia w sprawie utrzymania odrębności kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej: do dyskusji włączył się Komitet Nauk o Kulturze PAN.

Dziękujemy!