Publikacja: paź 18, 2017
Solidarność instytucji kultury z kulturoznawcami
Poniżej list solidarności instytucji kultury z kulturoznawcami do min. Jarosława Gowina.

Coraz więcej instytucji wyraża solidarność z kulturoznawcami. Podkreślają konieczność utrzymania niezależności naszej dyscypliny.

Dziękujemy!

 

Szanowny Pan
Jarosław Gowin
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Szanowny Panie Ministrze,

Zarówno publiczne instytucje kultury w Polsce, jak i działające w naszym kraju organizacje pozarządowe o celach kulturalnych wielokrotnie i regularnie korzystają z wiedzy i umiejętności kulturoznawców. Nie tylko absolwenci studiów kulturoznawczych są cenionymi pracownikami i wolontariuszami takich instytucji, ale też pracownicy naukowo-dydaktyczni kulturoznawstwa służą nam jako wykładowcy, edukatorzy, eksperci, członkowie rad programowych. Korzystamy z ich pomocy na równi z pomocą przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych ze względu na unikalne kompetencje kulturoznawców. W naszym najgłębszym przekonaniu charakter tych kompetencji wiąże się najściślej z kształtem osobnej dyscypliny naukowej, jaką jest polskie kulturoznawstwo. Likwidacja dyscypliny oznaczałaby, z naszego punktu widzenia, zniknięcie niepowtarzalnej formy wiedzy, której nie mogą zastąpić inne dyscypliny naukowe. Jeśli do celów nauki i uniwersytetu należy służba społeczeństwu, to utrzymanie kulturoznawstwa jako dyscypliny humanistycznej – dyscypliny o długich w Polsce tradycjach, tak silnie związanej z życiem kulturalnym Polski i dostarczającej oryginalnej o nim wiedzy – byłoby krokiem ku realizacji tych ideałów. Przyznajemy, że usunięcie kulturoznawstwa z rejestru dyscyplin naukowych byłoby dla nas decyzją niezrozumiałą. Wiemy, że do Pana Ministra skierowany został apel Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego o utrzymanie w projektowanej Ustawie o Szkolnictwie Wyższym kulturoznawstwa w rejestrze dyscyplin naukowych. Jako przedstawiciele instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych w pełni solidaryzujemy się z tym apelem.

Jarosław Suchan, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi
Maciej Trzebeński, dyrektor Fabryki Sztuki w Łodzi
Joanna Szmajda, zastępca dyrektora, Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie
Tomasz Rodowicz, Teatr Chorea
Anna Hryniewiecka, dyrektor Centrum Kultury Zamek, Poznań
Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury, Kraków
Anna Michalak Pawłowska, dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych Dorożkarnia,
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy d.s. Edukacji Kulturalnej
Michał Merczyński, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta, Poznań
Adam Ziajski, Teatr Strefa Ciszy – Scena Robocza, Poznań
Wojciech Kozłowski, dyrektor Galerii BWA w Zielonej Górze
Aleksandra Szymańska, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk
Przemysław Prasnowski i zespół Fundacji „Barak kultury”, Poznań
Zespół Fundacji Meakultura, Poznań
Zespół Centrum Sztuki Dziecka, Poznań
Agnieszka Wojciechowska – Sej, Dział Edukacji Muzeum Sztuki w Łodzi, koordynator
programu „Koalicje kultury” („Bardzo Młoda Kultura”)
Maja Pawlikowska, Dział Edukacji Muzeum Sztuki w Łodzi, koordynator programu
„Awangarda bez granic” („Kultura dostępna”), Łódź
Joanna Kubicka, Julia Biczysko, Piotr Kubkowski, Weronika Parafianowicz-Vertun,
Stowarzyszenie Katedra Kultury, Warszawa
Robert Piaskowski, zastępca dyrektora ds. programowych, Krakowskie Biuro
Festiwalowe, Kraków
Bartek Lis, kurator projektów społecznych, Muzeum Sztuki Współczesnej, Wrocław
Robert Urbański, kierownik Literacki Teatru Modrzejewskiej w Legnicy
Sławomir Wieczorek, Instytut Muzykologii UWr
Zarząd Stowarzyszenia Polskie Gry Wideo
Redakcja kwartalnika „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, Zbigniew Benedyktowicz,
Danuta Benedyktowicz, Justyna Chmielewska, Tomasz Szerszeń
Piotr Krajewski, dyrektor artystyczny Centrum Sztuki WRO, Wrocław
Joanna Gul, teoretyk muzyki, kustosz w Bibliotece Kulturoznawstwa i Muzykologii
Uniwersytetu Wrocławskiego
Justyna Teodorczyk, Zastępca Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury
Małgorzata Dancewicz-Pawlik, artystka, Wiceprezes Stowarzyszenia Netcetera,
instruktor ds. filmu w Legnickim Centrum Kultury i kurator Legnickiej Akademii
Filmowej – Warsztatów Filmu Animowanego
Anna Rudnicka, Dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury, Świdnica
Bogna Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana!, Warszawa
Waldemar Tatarczuk, dyrektor Galerii Labirynt, Lublin
Zespół Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji kultury, Poznań
Joanna Podolska, dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Łódź
Katarzyna Kułakowska, dyrektorka Federacji Mazowia, Warszawa
List ten poparli również:
Magdalena Matysek-Imielińska, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu
Wrocławskiego
Marcin Bogusławski, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Magdalena Zamorska, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego,
Laboratorium Humanistyki Współczesnej
Bożena Muszkalska, Instytut Muzykologii, UAM, Poznań
Sławomir Wieczorek, Instytut Muzykologii UWr
Michał Kasprzak, doktorant Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego
Krzysztof Pawlik
Agata Janikowska, doktorantka Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego
Monika Krzykała
Henryk Koczan
Wioletta Wejman, Lublin
Dorota Wolska, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Katarzyna Wiącek, historyczka sztuki, doktorantka Nauk o Kulturze Uniwersytetu
Wrocławskiego