Tematy: Aktualności
Publikacja: sie 31, 2020
Konferencja online „Pomiędzy wzrostem a katastrofą”
22-23 października 2020

Międzynarodowa konferencja online, której celem jest poszukiwanie dróg przejścia do modelu postwzrostowego w kulturze i gospodarce. Jest miejscem spotkania ze sobą teoretyków i praktyków – akademików, samorządowców, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Przyzwyczailiśmy się do szybkich zmian jakie zachodzą w kulturze, gospodarce, społeczeństwie, polityce. Stale mierzymy się z tym, że samoistnie i spontanicznie zachodzącym procesom, które identyfikujemy jako rozwój czy nawet postęp, towarzyszą kryzysy i katastrofy. Przez dziesiątki lat obserwujemy, jak się rozprzestrzeniają i pogłębiają, a jako społeczeństwa i ludzkość nie potrafimy reagować na nie adekwatnie i z wystarczającym tempem.

 

Ciągle aktualne wyzwania

  • Katastrofa klimatyczna, wymieranie gatunków, wypełnianie ekosystemu plastikiem, mają charakter globalny i kumulatywny.
  • Globalna koncentracja kapitału, kryzys klasy średniej i rozpowszechnianie prekariatu towarzyszy słabnąca rola państwa jako regulatora rynku.
  • Ksenofobia i rasizm z postaw marginalizowanych stają się sprawnie zarządzanymi przez populistycznych polityków narzędziami zdobywania i utrzymywania władzy.
  • Prywatyzacja publicznych i wspólnotowych zasobów pozbawia społeczności lokalne bazy do wzmacniania podmiotowości i sprawczości i jest bardzo trudna do odwrócenia.

 

Problematyka

 

Na konferencjach rozpatrzymy postkapitalizm, czyli głębokie zmiany systemu, od strony teoretycznej oraz praktycznej. Będziemy analizować zarówno teoretyczne koncepcje postkapitalizmu, jak i miejskie praktyki zmian społecznych, środowiskowych i kulturowych.

 

Więcej informacji, w tym dotyczących bloków tematycznych i  Rady Programowej na stronie konferencji.