Publikacja: gru 3, 2014
Konferencja „Muzyka i moralność”
Seminarium realizowane jest w ramach ogólnopolskiego projektu „Filozofia muzyki”. Poznań, 10-11 grudnia 2014 roku.

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Estetyki i Filozofii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Laboratorium Myśli Muzycznej zapraszają na seminarium filozoficzne MUZYKA i MORALNOŚĆ, pod patronatem prof. dr hab. Bronisława Marciniaka, JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Program:

10 grudnia (środa), 11.00-11.30

Otwarcie seminarium

Dr hab. Maciej Jabłoński – Powitanie gości, kilka słów o projekcie „Filozofia muzyki” oraz o seminarium i wykładach prof. Petera Kivy

*

Prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM

Prof. dr hab. Kazimierz Ilski – Dziekan Wydziału Historycznego UAM

Prof. dr hab. Jacek Sójka – Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UAM

Prof. dr hab. Iwona Lorenc – Kierownik Zakładu Estetyki Instytutu Filozofii UW

Prof. UG dr hab. Piotr Przybysz – Kierownik Zakładu Estetyki i Filozofii Sztuki UG

11.30-12.00

Anna Koszewska (Poznań): Muzyka i etyka. Przegląd wybranych publikacji i stanowisk

12.00-12.30

Małgorzata A. Szyszkowska (Warszawa): Muzyka i moralność. O mitach, pragnieniach i fałszywych twierdzeniach w estetyce muzycznej

12.30-13.00 przerwa kawowa

13.00-13.30

Janusz Jusiak (Lublin): Muzyczne symbole porządku moralnego

13.30-14.00

Krzysztof Moraczewski (Poznań): Interpretowanie muzyki jako czynu moralnego

14.00-15.30 przerwa obiadowa

15.30-16.00

Bożena Muszkalska (Wrocław-Poznań): Umoralniające działanie muzyki w koncepcjach społeczeństw tradycyjnych

16.00-16.30

Krzysztof Guczalski (Kraków): Etyka a muzyka – co wynika z filozofii Platona?

16.30 – 17.00 przerwa kawowa

17.00-17.30

Jagna Dankowska (Warszawa): O powszechnych i koniecznych aspektach prawa moralnego i piękna muzycznego w filozofii Kanta

17.30-18.00

Anna Chęćka – Gotkowicz (Gdańsk): Dyskursywna niemoc Petera Kivy’ego: problem moralnego uwikłania muzyki

DYSKUSJA

11 grudnia (czwartek)

10.00-12.00 Panel dyskusyjny

Moderatorzy: Jan Czarnecki (Warszawa-Padwa), Maciej Jabłoński (Poznań)

Zagajenie: Maciej Jabłoński, Muzyka i moralność: siedem grzechów głównych

Wystąpienia: Marcin Trzęsiok (Katowice), Niemoralność muzyki; Jan Czarnecki, Czy karać za Händla? Filozoficzne aspekty sporu muzykologów o mniemany antysemityzm Mesjasza; Małgorzata Gamrat (Warszawa), Z biblioteki kompozytora: Marie Gjertz, La musique au point de vue morale et religieux (1859); Ewa Schreiber (Poznań); Paweł Siechowicz (Warszawa), Music and Morale – głos wielebnego Hugh Hawaisa z wiktoriańskiej Anglii; Karolina Kolinek (Warszawa), Autentyczność a moralność. Dylematy moralne wykonawcy wobec intencji kompozytora; Aleksandra Wojda (Kraków), Erigone w Eufonii: moralności i subwersja w twórczości Hectora Berlioza; Karolina Kizińska (Poznań), Daria Rzeczkowska (Poznań), Edyta Orman (Warszawa), Świat czynu a świat myśli. Przypadek życia i twórczości Hansa H. Gadamera

12.00-12.30 przerwa kawowa

12.30-13.30 Panel, część druga

 

13.30-14.00

Jacek Szerszenowicz (Łódź): Eksplozja niemoralności. Ekshibicjonizm w symfoniach Piotra Czajkowskiego

14.00-14.30

Małgorzata Grzywacz (Poznań): „Szczególnie obdarowani” – przyczynek do dziejów mecenatu nazistowskiego w dziejach muzyki niemieckiej. Uwagi biograficzne

14.30-15.00

Krzysztof Lipka (Warszawa): W stronę nowoczesnej kalokagatii

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

***

 
Organizatorzy:

Instytut Kulturoznawstwa UAM

Laboratorium Myśli Muzycznej

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

Współorganizatorzy:

Katedra Muzykologii UAM

Koło Studentów Muzykologii

Koło Studentów Kulturoznawstwa

Opieka naukowa:

Dr hab. Maciej Jabłoński

Dr hab. Krzysztof Moraczewski

Miejsce obrad: Instytut Kulturoznawstwa , ul. Szamarzewskiego 89

10.12 – Sala I AB; 11.12 – Sala 307