Tematy: Aktualności
Publikacja: lis 9, 2021
Zmarła prof. UWr dr hab. Dorota Wolska
Żegnamy prof. dr hab. Dorotę Wolską

 

Z największym żalem przyjmujemy wiadomość o śmierci

prof. UWr dr hab. Doroty Wolskiej

z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletniej członkini Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk.

Profesor Wolska zajmowała się aksjologicznie zorientowaną teorią kultury, filozofią humanistyki, estetyką i etyką. Była współtwórczynią Laboratorium Humanistyki Współczesnej, w którym rozwijała refleksję nad rozwojem badań humanistycznych w kontekście współczesnych przemian technologicznych, środowiskowych i kulturowych.

Była jedną z najważniejszych postaci w polskim środowisku kulturoznawczym, aktywnie wspierała działalność Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Będziemy ją zawsze pamiętać jako serdeczną, ciepłą i najżyczliwszą z osób.

Bliskim Pani Profesor Wolskiej, przyjaciołom, współpracownikom wyrazy najgłębszego współczucia składają koleżanki i koledzy z Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Doroto, dziękujemy!