Tematy: Aktualności
Publikacja: lut 10, 2022
Zmarł Profesor Stefan Bednarek
Żegnamy prof. dr. hab. Stefana Bednarka

Foto: Janusz Stankiewicz

Z głębokim smutkiem żegnamy Profesora Stefana Bednarka (6.08.1944-10.02.2022), w latach 2009-2012 Prezesa Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, wieloletniego dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego (1998-2014), przewodniczącego Komitetu Nauk o Kulturze PAN (2004-2007).

Profesor Bednarek pisał, że kulturoznawstwo jako dyscyplina staje się cały czas. Znamienne jest, że jego zaangażowana praca na rzecz środowiska zbiegła się z momentem narodzin i rozkwitu kulturoznawstwa jako odrębnej dyscypliny oraz integracji polskich ośrodków nauk o kulturze. Jego zasługi są nie do przecenienia choć mierzyć można je liczbą uzyskanych w dyscyplinie habilitacji i doktoratów.

Był uznanym teoretykiem i historykiem kultury. Badał polską mnemotopikę, kulturę regionu dolnośląskiego, czasy peerelu, dokumenty osobiste i sny. Profesor Bednarek był w środowisku kulturoznawczym autorytetem a przy tym osobą niezwykle lubianą, cechującą się poczuciem humoru, otwartością i życzliwością.