Tematy: Aktualności
Publikacja: mar 14, 2017
Wykład Małgorzaty Radkiewicz w ramach „Współczesnych badań kulturoznawczych” w IK UAM
Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu zaprasza na seminarium w ramach cyklu "współczesne badania kulturoznawcze".

Dr hab. prof. UJ Małgorzata Radkiewicz wygłosi wykład pt. Wizualne „ciało archiwum”.

Spotkanie odbędzie się o godz. 11.30, w poniedziałek, 20 marca 2017 r. w sali I, bud. AB w siedzibie Instytutu na Ogrodach (ul Szamarzewskiego 89, Poznań).

Opis wykładu:

Tytuł wykładu nawiązuje do tekstu Alana Sekuli Ciało i archiwum, w którym omówił on genezę fotograficznej dokumentacji w kryminalistyce oraz sposoby prezentacji „przeciętnego człowieka”. Fotografowane czy filmowane ciało jest więc przedmiotem reprezentacji i klasyfikacji. Jednak można pojęcie „ciała” potraktować jako metaforę dla wizualnego archiwum, którego cielesność każe zwrócić uwagę na materialność zbioru obrazów i związane z nim procesy: rozwoju, wzrostu, starzenia się. Ponadto z ciałem, traktowanym antropologicznie, wiążą się również kwestie pamięci, emocji, doświadczeń, ale także relacji – międzyludzkich i kontekstualnych. Aby więc zbadać tak rozumianą „cielesność” zbiorów wizualnych obrazów, należy sięgnąć po narzędzia związane z analizą filmu albo/ i fotografii. Ciekawą propozycją metodologiczną jest podział zaproponowany przez Johna Bergera, który wyszczególnił fotografie należące do sfery publicznej oraz przypisane do prywatnego doświadczenia. Zależnie od obszaru, na którym funkcjonuje obraz, zmienia się jego znaczenie oraz związane z nim działania. Rodzi się pytanie o interakcje między tymi obszarami, o możliwości ich nakładania i transgresji. Wszystkie zasygnalizowane wątki zostaną podczas wykładu omówione na przykładach obrazów fotograficznych i filmowych.