Tematy: Aktualności
Publikacja: gru 14, 2021
Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego w kadencji 2021-2025
Skład Władz Naczelnych PTK w kadencji 2021-2025

11 grudnia 2021 obradowało Walne Zgromadzenie Delegatów PTK. W jego trakcie wybrano Zarząd Główny Towarzystwa, Główną Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Przedstawiamy Władze Naczelne w kadencji 2021-2025

ZARZĄD GŁÓWNY

Prezydium Zarządu Głównego

dr hab. Tomasz Majewski, prof. UJ – Prezes

dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska, prof UWr – Wiceprezes

dr hab. Marianna Michałowska, prof UAM – Wiceprez

esdr hab. Anna Gomóła, prof. UŚ – Skarbnik

dr hab. Magdalena Barbaruk, prof. UWr. – Zastępca Skarbnika

dr Dominik Porczyński, – Sekretarz Generalny

dr Marta Raczek-Karcz – Zastępca Sekretarza Generalnego

Rada Programowa

dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK

dr hab. Krzysztof Łukasiewicz, prof. UWr

dr hab. Krzysztof Moraczewski, prof. UAM

dr hab. Marek Pacukiewicz, prof. UŚ

Członkowie Zarządu Głównego

dr hab. Agnieszka Rejniak-Majewska, prof. UŁ

dr Radosław Bomba, prof. UMCS

dr Adam Pisarek

dr Karolina Wierel

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB

dr Marcelina Jakimowicz

dr Maciej Kijko

SĄD KOLEŻEŃSKI

dr hab. Alicja Kisielewska, prof. UwB

dr hab. Dorota Fox, prof. UŚ

dr Agata Rybińska