Tematy: Aktualności
Publikacja: cze 16, 2017
Ostatnie w tym roku akademickim spotkanie we Wrocławiu
Spotkanie odbędzie się 21 czerwca 2017 o godz. 18.00 w księgarni Tajne Komplety.

Oddział wrocławski Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego zaprasza na ostatnie w tym roku akademickim spotkanie z cyklu Cultura Lectionis.

Rozmawiać będziemy o książce pod redakcją Jacka Schindlera i Marcina Stabrowskiego „Spory wokół wartości. Od praktyki do teorii interpretacji”.

Spotkanie odbędzie się 21 czerwca 2017 o godz. 18.00 w księgarni Tajne Komplety.

SPORY WOKÓŁ WARTOŚCI. OD PRAKTYKI DO TEORII INTERPRETACJI  (fragment wprowadzenia).

Prawie wszyscy autorzy niniejszej publikacji związani są z wrocławskim kulturoznawstwem i uznają, że kluczowe dla rozumienia i opisu kultury są struktury wartości. Opozycje, konflikty i spory aksjotyczne są fundamentalne dla wartości.

Zawarte w naszej książce studia przypadków przedstawiają wiele typów sporów. Ich analiza pozwala na weryfikowanie i rozwijanie kulturoznawczej koncepcji kultury i wartości.

W podtytule naszej publikacji jest mowa o przechodzeniu od praktyki do teorii interpretacji, ponieważ w przypadku większości tekstów punktem wyjścia jest studium przypadku wybranego publicznego dylematu, sporu związanego, na przykład, z udoskonalaniem ciała i dopingiem w sporcie, poezją kobiecą i poezją kobiet, lekcjami historii dającymi wiedzę i budującymi tożsamość narodową. Źródła tych sporów upatrywane są w opozycjach pomiędzy strukturami wartości, zgodnie z którymi działają opozycyjnie nastawione do siebie strony. Wyjaśniając opisywane sytuacje, autorzy bazują na przyjętych koncepcjach aksjologicznych. Ale jednocześnie analizy przypadków dają sposobność do weryfikacji tez dotyczących wartości. Teoria zyskuje na analizie praktyki. Stąd takie właśnie następstwo w podtytule – od praktyki do teorii.