Tematy: Aktualności
Publikacja: cze 5, 2017
O modernizmie w architekturze we Wrocławiu
Spotkanie odbędzie się 10 Czerwca 2017, o godz. 17:00 w Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu (sala arkadowa).

Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego zaprasza na spotkanie „Nauczyć mieszkać. Modernizm i emancypacje„.

Spotkanie odbędzie się 10 Czerwca 2017, o godz. 17:00 w Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu (sala arkadowa).

Celem spotkania „Nauczyć mieszkać. Modernizm i emancypacje” będzie przedstawienie kulturoznawczej narracji o modernizmie w architekturze, co chcielibyśmy osiągnąć opowiadając o konkretnych europejskich i pozaeuropejskich osiedlach modernistycznych oraz poddając refleksji ideę wędrowania modernizmu rozumianego jako przemieszczania się określonego sposobu życia.

Sądzimy, że przyglądanie się światowemu dziedzictwu modernizmu jest okazją do pytania o jego dobre i złe uniwersalizacje, o możliwość pisania wspólnej historii wykraczającej poza ogólnikowe konstatacje mówiące, że modernizm narodził się w Europie, osiągnął zaś swoje apogeum i kres poza jej granicami.

Chcielibyśmy zapytać o sprawstwo form architektonicznych, o to, jakie formy życia wyłoniły się w związku z pojawieniem się modernistycznych osiedli mieszkaniowych, do których należało się dostosować, tj. nauczyć się z nich korzystać.

Magdalena Matysek-Imielińska, Piotr Jakub Fereński, Magdalena Barbaruk (Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego) wybrali słynne osiedla z Polski, Peru i Chile (WSM, PREVI, Villa Frei), by pokazać, że transkulturacje modernizmu, związane z przekształceniami form architektonicznych i urbanistycznych, dotyczyły także sposobów zamieszkiwania, a zatem form życia.

Co łączy a co różni Europę i Amerykę zarówno w postulowanych przez architektów, urbanistów, wizjonerów, społeczników, jak i w tych faktycznie realizowanych sposobach zamieszkiwania? Dlaczego musiano nauczyć się mieszkać i czy można mówić o podobnych formach nowoczesnego życia na obu kontynentach? O odpowiedzi na te pytania poprosiliśmy zajmującą się modernizmem i doświadczeniem modernizacji Agnieszkę Rejniak-Majewską z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego.