Nimfa post/post/moderna. Działania obrazów
Karolina Charewicz-Jakubowska
Narodowe Centrum Kultury 2016
Książka jest próbą rozwinięcia dziedziny kulturoznawstwa stosowanego oraz propozycją wypracowania oryginalnych kulturoznawczych narzędzi do badawczej i dydaktycznej akademickiej pracy.

Autorka zajmuje się w niej obrazem i jego umocowaniem jako fenomenu kulturowego, w szczególności w wymiarze praktycznym. Podstawą do rozwijania swojej koncepcji uczyniła teorię interpretacji obrazów Aby’ego Warburga i skonfrontowała ją ze współczesnymi propozycjami, w tym mało znanymi w Polsce propozycjami Bildwissenschaft(en), wzmocnionymi o założenia performatyki oraz o własne badania, przeprowadzone z udziałem artystów, performerów i edukatorów sztuki.

Praca otrzymała w 2014 roku II nagrodę w Konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.