Publikacja: lut 20, 2017
„Kresy południowo-wschodnie…” w Drohobyczu – czerwiec-lipiec 2017
Termin konferencji: 30 czerwca - 7 lipca 2017

Katedra Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa KUL zaprasza na międzynarodową konferencję

„Kresy południowo-wschodnie – polska kultura współcześnie odkrywana”.

Główne obrady przewidziane są 3 i 4 lipca w Drohobyczu
Nadsyłanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2017 na adres rzajac@kul.pl.
 
Organizatorzy piszą: „Celem konferencji jest ukazanie jak na byłych ziemiach polskich określanych jako Galicja Wschodnia istnieje pamięć o duchowym i materialnym dziedzictwie polskiej kultury. Do udziału zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin w tym zwłaszcza kulturoznawców, literaturoznawców, historyków, historyków sztuki, filmoznawców, politologów, socjologów, religioznawców… „
 
Wszelkie informacje pod linkiem www.kul.pl/kresy
 
ORGANIZATORZY:
Katedra Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Polonistyczne Centrum
Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu wraz ze Stowarzyszeniem
Inicjatyw Naukowych i Stowarzyszeniem Wspólnota Polska