Tematy: Aktualności
Publikacja: paź 9, 2016
Konkurs na numery kwartalnika „Kultura Współczesna” na rok 2017
Trzy numery zostaną opublikowane w roku 2017, jeden rozpocznie rok 2018.

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło konkurs na stworzenie koncepcji części tematycznych kwartalnika „Kultura Współczesna”. Trzy numery zostaną opublikowane w roku 2017, jeden rozpocznie rok 2018.

Zapraszamy aktywnych akademików do nadsyłania zarysów koncepcji do 15 listopada na adres kwartalnik@nck.pl.

Prosimy o przeczytanie regulaminu konkursu (poniżej) – znajdą w nim Państwo informacje o formacie zgłoszeń, terminach oraz inne, nie mniej istotne szczegóły. Przypominamy, że formularze niespełniające wytycznych określonych w regulaminie nie będą przyjmowane.

Regulamin