Tematy: Aktualności
Publikacja: sty 14, 2018
KONGRES POLSKIEGO KULTUROZNAWSTWA 16-17 LUTEGO 2018
Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze zapraszają na Kongres Polskiego Kulturoznawstwa, który odbędzie się w dniach 16 i 17 lutego 2018 roku we Wrocławiu.

Szanowni Państwo!

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli wszystkich ośrodków kulturoznawczych w Polsce oraz delegatów na Nadzwyczajne Zgromadzenie PTK. Celem Kongresu jest refleksja nad kondycją oraz przyszłością nauk o kulturze, dyscypliny kulturoznawczej i ośrodków kulturoznawczych w Polsce.

Podczas Kongresu chcielibyśmy wypracować trzy zasadnicze stanowiska:
1. Po pierwsze zależy nam na rozpoznaniu koncepcji kulturoznawczych, sposobach uprawiania kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej i sposobach prowadzenia studiów kulturoznawczych przez ośrodki, które się tego podjęły. Chcieliśmy porozmawiać o naszych tożsamościach, potrzebie prowadzenia takich kierunków studiów, aktualnym stanie prowadzonych prac badawczych.
2. Po drugie, będziemy pracować nad wspólnymi działaniami poprawiającymi wizerunek i rozpoznawalność kulturoznawstwa, zarówno w obiegu medialnym, gdzie dominuje niestety negatywny stereotyp absolwenta kulturoznawstwa, w środowisku naukowym, między innymi poprzez przemyślenie i przeformułowanie polityki wydawniczej, naukowych organów reprezentujących nasze środowisko oraz na forum międzynarodowym.
3. Po trzecie, wobec zapowiadanych przez Ministra Jarosława Gowina założeń dotyczących nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, przewidujących redukcję oraz scalanie licznych dyscyplin naukowych, chcemy przemyśleć konsekwencje tej ustawy dla dalszego funkcjonowania kulturoznawstwa jako dyscypliny.
Kongres będzie miał charakter roboczy, wymagający przedyskutowania i przegłosowania ważnych dla tożsamości dyscypliny postanowień. Zaczniemy w piątek, 16 lutego o 14:30 od przedyskutowania rozesłanych wcześniej raportów dotyczących wskazanych wyżej kwestii, tak by w sobotę dojść do konkluzji i wypracować wspólne stanowiska. Przewidujemy, że naszą sobotnią sesję zakończymy około godziny 14:00.
Prosimy o podanie do 19 stycznia 2018 roku listy przedstawicieli reprezentujących Państwa ośrodek oraz wybranych w terenowym oddziale Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego delegatów na Nadzwyczajne Zgromadzenie PTK, a także wypełnienie załączonej ankiety, która ułatwi organizatorom Kongresu sporządzenie wstępnego rozpoznania, będącego podstawą kongresowych dyskusji.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł od osoby. Uprzejmie prosimy o przelanie jej na konto PTK z dopiskiem „Kongres”. Dane rachunku:
Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
44 1240 4650 1111 0000 5158 0869
/Tomasz Majewski, Prezes PTK/

Komitet organizacyjny Kongresu:
Dr hab. Mirosław Filiciak Dr Krzysztof Łukasiewicz
Dr hab. Tomasz Majewski Dr Magdalena Matysek-Imielińska
Dr hab. Jacek Schindler Dr Agata Skórzyńska
Dr hab. Renata Tańczuk, prof. U.Wr.