Tematy: Aktualności
Publikacja: mar 3, 2021
Konferencja online „Pomiędzy wzrostem a katastrofą. Operacjonalizacje i projektowanie rozwiązań” 3-5 czerwca 2021
Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna i międzysektorowa poszukująca dróg transformacji do modelu postwzrostowego/dewzrostowego w społeczeństwie, kulturze i gospodarce.
Jest miejscem spotkania teoretyków i praktyków – akademików, samorządowców, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Krytyka kapitalizmu towarzyszyła tej formacji kulturowo-gospodarczej od jej początków. Od ponad 50 lat wzrasta niepokój – wyrażany w szczególności przez środowiska naukowe i pozarządowe – dotyczący braku zdolności rozwiązywania kluczowych dla naszej egzystencji i silnie splecionych ze sobą problemów:

  • degradacja środowiska naturalnego i warunków życia na Ziemi;
  • koncentracji kapitału, deprecjacji pracy i marginalizacji państwa jako regulatora rynku;
  • polityczna instrumentalizacja stygmatyzowania mniejszości;
  • marginalizacja obywatela i społeczności lokalnej wraz z prywatyzacją publicznych i wspólnotowych zasobów.

Narastanie tych problemów wiąże się najczęściej z presją na wzrost eksploatacji zasobów, produkcji i konsumpcji. Dlatego głębokie zmiany systemu wymagają rozwoju form kulturowych i gospodarczych wolnych od orientacji na wzrost, określanych jako postwzrostowe (dewzrostowe). Zależy nam, aby w ramach konferencji nie poprzestawać na rozważaniach teoretycznych, ale zwrócić szczególną uwagę na operacjonalizacje i projektowanie rozwiązań 

Możliwość zgłaszania referatów i szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji.

Organizator konferencji

Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
http://kulturoznawstwo.uni.wroc.pl/
Kontaktidea@uni.wroc.pl