Tematy: Aktualności
Publikacja: maj 4, 2015
Konferencja „Kultura i wolny rynek”
Katedra Teorii Kultury i Sztuki KUL wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Naukowych zaprasza do udziału w konferencji “Kultura i wolny rynek”.

Konferencja odbędzie się w dniach 19 -20 listopada 2015 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zgłoszenia referatów należy nadsyłać do 15 września 2015.

Organizatorzy piszą: “Konferencja ma być okazją do spotkania specjalistów z różnych dziedzin – zarówno naukowców, jak też działaczy kultury i ludzi biznesu, którzy chcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami w zarządzaniu, doradztwie, mecenacie, wolontariacie, fundraisingu…

Podczas obrad chcemy podjąć m.in. następujące problemy:

  1. Czym jest wolny rynek i czy powinien dotyczyć kultury?
  2. Czy wysoka kultura może iść w parze z biznesem?
  3. Czy wolny rynek sprzyja rozwojowi kultury w czasach kryzysu?
  4. Czy misja na polu kultury to przeżytek?
  5. Czy obecny model finansowania kultury w Polsce jest przestarzały?
  6. W jaki sposób instytucje kultury mogą budować relacje z biznesem?
  7. Jakie przedsięwzięcia kulturalne warto dofinansowywać i z jakich źródeł?”

Dalsze informacje w załączniku (Kultura i wolny-rynek).