Publikacja: mar 26, 2019
Ignacy Lubicz Czerwiński i Maurycy Mochnacki: echa Kanta i Herdera
13 kwietnia 2019 r. , godz. 12.00

Zarząd Główny PTK

Zakład Teorii i Krytyki Kultury, IK, WNHP, UWr

Zakład Teorii i Historii Kultury, INKSI, WF, UŚ

Seminarium naukowe:

Ignacy Lubicz Czerwiński i Maurycy Mochnacki: echa Kanta i Herdera,

13 kwietnia 2019 r. , godz. 12.00. Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 1, sala Rady Wydziału Filologicznego (piąte piętro).

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy

zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w ogólnopolskim seminarium naukowym. Wprowadzenie do dyskusji przygotują:

dr Małgorzata Rygielska: „Kantiana”. Wariacje (Liczba wiadomości zmieszanych iest zawsze bardzo wielka, Immanuel Kant).

dr Kamila Gęsikowska: Między kulturą i cywilizacją: pożyteczne i przyjemne zabawy terminologiczne.

Jako lekturę polecamy:

  • I. Kant,  Antropologia w ujęciu pragmatycznym, przeł. E.  Drzazgowska, P.  Sosnowska, Warszawa 2005, s. 241–251
  • M. Mochnacki, O literaturze polskiey w wieku dziewiętnastym, Warszawa 1830, t. 1, s. 9–62.   (https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=7132)