Publikacja: mar 9, 2022
Apel w sprawie wojny na Ukrainie, pomocy uchodźcom i przeciwdziałania dezinformacji w mediach
Zarząd Główny PTK jest dumny z działań koleżanek i kolegów zaangażowanych w pomoc uchodźcom, sprzeciwia się rasizmowi i ksenofobii, apeluje o walkę z dezinformacją w mediach.

Kolejny dzień trwa dramat uchodźców – tych, którzy usiłują przedostać się w rejony bezpieczne od rosyjskich ataków i tych, którym udało się przekroczyć polską granicę. Pamiętamy także o tragedii osób przebywających nadal na granicy polsko-białoruskiej. Wszelkie apele i głośne deklaracje tracą na znaczeniu wobec konieczności podejmowania realnych działań pomocowych.

Jesteśmy dumni z działań naszych koleżanek i kolegów aktywnie uczestniczących w akcjach skierowanych do wszystkich mieszkańców Ukrainy – zarówno tych stałych, jak i tymczasowo w niej przebywających jako zagraniczni studenci ukraińskich uniwersytetów.

Zauważamy jednocześnie, że docierają do nas zarówno wiarygodne świadectwa, jak też niestety – liczne medialne mistyfikacje.

Jednym z celów Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego jest prowadzenie działań w obszarze edukacji kulturalnej i medialnej. Jako kulturoznawczynie i kulturoznawcy, nierzadko specjalizujący się w badaniach przekazów medialnych sprzeciwiamy się wszelkim przypadkom zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Zachęcamy także do starannej analizy i weryfikacji informacji do nas napływających oraz przeciwdziałania złym praktykom medialnym.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego